Algemene voorwaarden

1. Uw bestelling is steeds onderworpen aan onze aanvaarding, waarbij enkel onze factuur geldt als aanvaarding van uw bestelling.

2. De orderbevestiging die u ontvangt wanneer u een bestelling plaatst via deze website, is slechts een bevestiging dat wij uw bestelling goed ontvangen hebben. Tot aan het opmaken van de factuur behouden wij ons het recht voor, uw bestelling te weigeren zonder hiervoor een reden op te geven.

3. De volledige betaling van uw bestelling gebeurt op het moment van bestelling en wordt verzorgd door Mollie Payment Services, welke garant staat voor beveiligde en gegarandeerde transacties.

4. In het uitzonderlijke geval dat uw bestelling door ons niet aanvaard wordt en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door u betaalde bedrag dadelijk aan u teruggestort.

5. De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen of het sluiten van de overeenkomst.

6. Onze prijzen staan vermeld in onze prijslijst op deze website. Indien wij per vergissing voor een bepaald product een verkeerde prijs vermeld hebben , kunnen wij er niet aan gehouden worden het product aan deze prijs te leveren, op voorwaarde dat wij u verwittigen van de foutieve prijsvermelding alvorens deze bij u geleverd wordt. In geval wij u tijdig verwittigen hebben wij het recht uw bestelling te annuleren op voorwaarde dat wij u alle reeds gedane betalingen aangaande deze bestelling terugbetalen.

7. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen ten allen tijde te kunnen veranderen. Gelieve de prijslijst op onze website te raadplegen om de meest actuele prijzen te kennen.  Alle prijzen in de meest actuele prijslijst vervangen en vernietigen alle eerder vermelde prijzen.

8. De vermelde prijzen zijn inclusief 21 % BTW , tenzij expliciet anders vermeld.

9. Leveringsvoorwaarden :
Bestellingen worden bezorgd op één leveringsadres van uw keuze, en deze gebeurt binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

10. We doen ons uiterste best om uw bestelling steeds binnen de overeengekomen termijn te leveren. Mocht dit toch niet gerealiseerd kunnen worden, dan kunnen wij hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Wij verbinden ons ertoe om u dan steeds daarvan tijdig op de hoogte te brengen.

11. Op al de door ons vermelde prijzen werd reeds een korting afgetrokken voor contante betaling.

12. Eventuele klachten dienen ons binnen de acht dagen bij aangetekend schrijven te bereiken.

13. Alle geschillen en betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge.

14. Het opsturen van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden , die gelden voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×